نماد اعتماد الکترونیکی

  •  Vodafone HG۵۵۳+Huawei MCI E۳۰۳
  • مودم 4G جیبی مدل ZTE Vodafone R216-z
  •  مودم همراه 4G برند ZTE MF 920 Beeline
  • مودم همراه 4G برند Huawei 5372
  •  مودم همراه 4G برند AT&T 754