* روش های خرید بسته رایتل *


# در تمام روش های معرفی شده نیازی به بیرون آوردن سیم کارت از مودم و گذاشتن روی موبایل نیست #


1- نرم افزار ecare رایتل ˅با این نرم افزار علاوه بر خرید بسته می توانید مقدار باقی مانده از حجم بسته خریداری شده خود را نیز کنترل نمایید .

این نرم افزار کاربردی را میتوانید از طریق قسمت نرم افزار های اپراتورهای ربات دانلود کنید


2- نرم افزار رایتلیها ( اندروید ) ˅


با این نرم افزار علاوه بر خرید بسته می توانید مقدار باقی مانده از حجم بسته خریداری شده خود را نیز کنترل نمایید .

این نرم افزار کاربردی را میتوانید از طریق قسمت نرم افزار های اپراتورهای ربات دانلود کنید3- سایت رایتل > قسمت خرید بسته ˅


http://ecare.rightel.ir/selfservice/mySubscriber/VASManager/AddPricePlanNoLogin_Persia.jsp

4- سایت رایتل > کنترل حساب اینترنتی ˅

http://ecare.rightel.ir/

از این طریق علاوه بر خرید بسته می توانید مقدار باقی مانده از حجم بسته خریداری شده خود را نیز کنترل نمایید