* روش های خرید بسته همراه اول *


# در تمام روش های معرفی شده نیازی به بیرون آوردن سیم کارت از مودم و گذاشتن روی موبایل نیست #


1- نرم افزار همراه اول من ˅با این نرم افزار علاوه بر خرید بسته می توانید مقدار باقی مانده از حجم بسته خریداری شده خود را نیز کنترل نمایید

این نرم افزار کاربردی را میتوانید از طریق قسمت نرم افزار های اپراتورهای ربات دانلود کنید


2- نرم افزار همراه اولیها ( اندروید ) ˅


با این نرم افزار علاوه بر خرید بسته می توانید مقدار باقی مانده از حجم بسته خریداری شده خود را نیز کنترل نمایید

این نرم افزار کاربردی را میتوانید از طریق قسمت نرم افزار های اپراتورهای ربات دانلود کنید3- سایت همراه اول > کنترل حساب اینترنتی ˅


https://my.mci.ir/user/login.xhtml

از این طریق علاوه بر خرید بسته می توانید مقدار باقی مانده از حجم بسته خریداری شده خود را نیز کنترل نمایید