* روش های خرید بسته ایرانسل *

# در تمام روش های معرفی شده نیازی به بیرون آوردن سیم کارت از مودم و گذاشتن روی موبایل نیست #


1- نرم افزار ایرانسل من ˅
با این نرم افزار علاوه بر خرید بسته می توانید مقدار باقی مانده از حجم بسته خریداری شده خود را نیز کنترل نمایید

این نرم افزار کاربردی را میتوانید از طریق قسمت نرم افزار های اپراتورهای ربات دانلود کنید


2- نرم افزار ایرانسلیها ( اندروید ) ˅


با این نرم افزار علاوه بر خرید بسته می توانید مقدار باقی مانده از حجم بسته خریداری شده خود را نیز کنترل نمایید

این نرم افزار کاربردی را میتوانید از طریق قسمت نرم افزار های اپراتورهای ربات دانلود کنید


3- سایت ایرانسل > قسمت خرید بسته ˅


http://eform.irancell.ir/Portal/Home/?142470/


4- از طریق کد USSD ˅


با هر خط ایرانسل کد #6*780* را شماره گیری نمایید و به راحتی برای خط درون مودم  بسته خریداری کنید