مودم های 3G هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.